may fachist rest in hell

"faşistler cehennemde çürür inşallah yerebbim amin" mealinde ingilizce söz öbeği.
en son, femen'li bir bacımız, homofobik bir faşist'in cenazesinde, çıplak vücudunu çelenk yapıp, üzerine de bu güzelim temenniyi yazıp arz-ı endam eylemişti.
femen bu. neylerse güzel eyler.