moskova akşamları

guinness rekorlar kitabına giren bir şarkıdır. şarkının ingilizce, fransızca, çince, japonca, arapça v.s. versyonları var.

Не слышны́ в саду́ да́же шо́рохи,
[ni slışnı́ fsadú dájı şórahi]

bahçede hışırtılar bile duyulmuyor

Всё здесь за́мерло до утра́.
[fsyó zdes’ zámirla da utrá]

burada herşey sabaha kadar kıpırdamaz oldu

Е́сли б зна́ли вы, как мне до́роги
[éslip ználi vı kak mne dóragi]

keşke bilseydiniz benim için ne kadar değerli olduğunu

Подмоско́вные вечера́.
[padmaskóvnıyi viçirá]

bu moskova akşamları!

Ре́чка дви́жется и не дви́жется,
[réçka dvíjıtsa i ni dvíjıtsa]

nehir bir hareket ediyor bir hareket etmiyor

Вся из лу́нного серебра́.
[fsya iz lúnnava siribrá]

tastamam gümüş ay ışığı dolu.

Пе́сня слы́шится и не слы́шится
[pésnya slı́şıtsa i ni slı́şıtsa]

şarkı bir duyuluyor bir duyulmuyor

В э́ти ти́хие вечера́.
[v éti tíhiyi viçirá]

bu sakin sessiz akşamlarda

Что ж ты, ми́лая, смо́тришь и́скоса,
[ştoş tı mílaya smótriş ískasa]

bitanem, neden hep yan yan bakıyorsun

Ни́зко го́лову наклоня́?
[níska gólavu naklanyá]

başını eğilerek?

Тру́дно вы́сказать и не вы́сказать
[trúdna vı́skazat’ i ni vı́skazat’]

ne kadar zordur söylemek ve söylememek

Всё, что на́ сердце у меня́.
[fsyo şto ná sirtsı u minyá]

kalbimde neler olduğunu.

А рассве́т уже́ всё заме́тнее.
[a rassvét ujé fsyo zamétniyi]

şafak vakti yavaş yavaş yaklaşıyor

Так, пожа́луйста, будь добра́,
[tak pajálusta but’ dabrá]

lütfen, ne olur,

Не забу́дь и ты э́ти ле́тние
[ni zabút’ i tı éti létniyi]

sen de unutma bu yaz

Подмоско́вные вечера́!
[padmaskóvnıyi viçirá]

moskova akşamlarını!