nebosh eğitimi

nebosh (national examination board in occupational safety and health) eğitimi, işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık konularında eğitim veren bir kuruluştur. nebosh, ingiltere'de kurulmuş olsa da, dünya genelinde de kabul görmektedir. nebosh, işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık konularında eğitim veren bir kuruluştur ve çeşitli seviyelerdeki eğitimler sunmaktadır. türkiye'de bu eğitimi hakkıyla veren kurumlardan birisi de arme'dir. https://armetr.com/hizmetlerimiz/nebosh...

işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık konularında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. nebosh eğitimleri, işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık yönetim sistemleri, risk değerlendirme ve yönetimi, işyeri güvenliği yönetimi, işyeri sağlığı yönetimi ve işyeri güvenliği yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

çeşitli seviyelerde verilmektedir. örneğin, nebosh işyeri güvenliği eğitimi (nebosh national general certificate in occupational health and safety), işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık konularında temel bilgi ve becerileri kazandıran bir eğitimdir. ayrıca, nebosh işyeri güvenliği yöneticiliği eğitimi (nebosh national diploma in occupational health and safety) de verilmektedir ve bu eğitim, işyerlerinde iş güvenliği ve sağlık yönetimi konularında daha ileri bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.