oğlum şu haberleri düzgün yaz lan

yeterli süre verilseymiş ana bacı çekecekmiş gibi geldi, işte medyanın kısıtlandığına dair bir örnek daha