postacı

getir götür işleri memuru.
kapıyı iki kere çalanı makbuldür.