que me quiten lo bailao

lucia perez tarafından seslendirilmiş ve ispanya'yı geçtiğimiz yıl frankfurtta temsil etmiş oynak parça.. akdeniz havasının buram buram alındığı bir parçadır..