safra

karaciğer tarafından salgılanan, yeşilimsi bir sıvıdır.