şamanizm

2 Entry Daha
konar - göçer konumda yaşayan toplulukları belli bir dine bağlamak için onların bu özelliğinden kurtarılması ya da özelliğini yitirmesi gerekir. türk boylarının da konar - göçer konumundan zaman ile çıkmasından - belki de çıkarılmasından- sonra kaybettikleri düşünce ve inanç yapılarını yerleşik hayata geçmeleriyle değiştirmek ve ya değişmesi kolay olduğundan zaman içinde türk boyları müslümanlık inançlarını kabul etmişlerdir. şamanizm inancı doğal olarak sadece tarih kitaplarımızda bize gerçek anlamda aktarılmayan bir inanç olarak kalmıştır.
3 Entry Daha