saygı

yaşayan her canlıya gösterilmesi gereken tutumdur.
önce kendine duyulması gerekendir. çünkü kendine saygısı olmayan kişi karşısındakine de saygı duymaz, bilemez saygının ne olduğunu
önce kendine, sonra çevreye. saygı olmazsa nasıl düzgün iletişim kurabilir ki bir insan, saygının temelide aileden gelir.