site

yunanca kökeli yerlesim yeri, sehir, kent anlamina gelen kelime.
belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.