sözlük kolonyacısı

sözlükten çıkış yaparken kendini ele veren kişidir.