su uyur düşman uyumaz

düşmanın ne zaman geleceğinin belli olmadığını anlatan sözdür.