sürüngen

gaylere musallat olup , sırtından geçinenler
hayvanlar aleminde bir sınıf