tariz

bir sözcüğü, tam karşıtını düşündürecek şekilde kullanmaktır.