the new fragrance

parfüm reklamlarının temelini oluşturan söz öbeği *,örneğin