topaç

çevresine ip sarılıp birden bırakılarak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak.
beyblade'lerin kökeni olan oyuncak.