toplu iğne

başında küçük bir toparlak bulunan iğne