toplumsal travma

tek bir bireyi ya da bir kısım bireyi değil toplumu derinden etkileyen travma türüdür. genelde soykırım, savaş suçları gibi suçlar işlendiğinde ya da geniş çapta gerçekleştiyse deprem, sel gibi doğal afetlerin ardından toplumun büyük bir kesiminde ağır yaralar oluşur, tek bir bireyin yaşadığı travmadan daha ağır sonuçlara sebep olur. bu travmaların iyileşmesi için alınan önlemler ve çareler de toplumdaki tüm bireyleri ilgilendireceği için iyileştirilmesinde başvurulacak yöntemin çok dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekir.