varlığı bir dert yokluğu bir yara

para para para şarkısının , seks için de söylenebilecek versiyonu .
şarkıya göre cevabı para olandır.