yaşayan ölü

hayattan bir beklentisi kalmayan, gelecek kaygısı gütmeyen, kendinden bile vazgeçmiş kişi.