yecüc mecüc

dini kaynaklarda; önlerine demirden bir perde gerildiği ve kıyametten evvel salınıp bizim evrene geçeceği söylenen ve fitnesiyle olsun çekirge sürüsü gibi her şeyi yiyip bitirmeleriyle olsun insanlığı fesada sürükleyecek şeyler topluluğu.