5er beşer

temeli skeçlere dayalı kaliteli bir komedi programıdır. *
yoluna insanlar alemi adıyla devam eden komedi programı.