a posteriori

deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir. deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren latince apriori deyimiyle birlikte kullanılır. kant’ın felsefesinde önemli yer tutar.