acem koşması

Âşıkların, özellikle anadolu’nun kimi yörelerinde azerbaycan’a özgü bir ezgiyle okudukları koşma türü.