aforoz

bir kişinin veya grubun, mensubu oldukları dini sistemden veya mezhepten çıkartılması anlamındadır.
sanıldığı gibi sadece hristiyanlığa özgü değildir.
"etmek" eylemiyle birlikte kullanılır (aforoz etmek, aforoz edilmek).
eski yunancada, "sürgün etme" anlamına gelen "aforizo" sözünden dilimize giriktir.