ağzının içine bakmak

karşındaki kişiden beklenilen kelimenin, cümlenin söylemesi isteğiyle bekleme halidir.
bir diş hekiminin mecazen değil, temel anlamıyla yaptığı iş.