akıl yaşta değil baştadır

bilgeliğin ve olgunluğun, sadece belli bir yaşa erişmiş bireylerde değil, belli düşünce ve duygu düzeyine erişmiş her yaştan bireylerde olabileceğini anlatan atasözümüzdür.