aklı başından gitmek

çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak.