akpzede

akp döneminin ileri demokrasi ortamında, yeni türkiye'nin güzelliklerini idrak edemeyen nankör ve hain muhaliflerin düştüğü durumu ifade eder.
kazazede ve depremzede olmaktan daha zor bir durumdur, çünkü, her türlü doğal afetten daha yıkıcı etkiler yaratabilen başka bir güç çarpmıştır onları: faşizm!