albedo etkisi

dünyanın ısıl dengesini koruyan bir mekanizmadır. beyaz renk güneş ışığını yansıttığı için dünyanın kutuplarında bulunan buzullar soğumaya sebebiyet vermektedir. koyu renkli alanlar da ışığı absorbe ederek ısınır.

hava kirliliği sonucunda kutuplardaki buzların üzerine yayılan yanma ürünü partiküller buzulların rengini değiştirip beyazdan daha farklı bir renge bürünmesine sebep olur. bu nedenle ışığı verimli yansıtamamakla birlikte ısı tutmaya dolayısıyla erimeye başlarlar.

bu olay sadece işbu böyledeki sanayi faaliyeti ile ilgili değildir her hangi bir yerden salınan emisyon küresel bir yolculuk gerçekleştirir.

bu nedenle artık havaya her hangi bir emisyon salınmasa bile kutuplar erimeye devam edecekler. sonuçta aşılmaması gerekenler çok ardımızda kaldı.


bu buzul sahası grönland'dan


bu da grönland
özellikle, çoklu yıldız sistemlerinde ve asteroidlerde yüzey morfolojisini incelemek ve kütle aktarımlarını hesaplamak için sıklıkla albedo değişimleri incelenir..