zarathustra

Durum: 567 - 2 - 0 - 0 - 08.02.2021 21:49

Puan: 8074 - Sözlük Kezbanı

3 yıl önce kayıt oldu. 7.Nesil Yazar.

Umutluyum
  • /
  • 29

elif

ibranicedeki karşılığı alef, yunancadaki karşılığı alfa'dır

sıfır atık

hizmet verdiğim dokuz tersanemde ve bir fabrikamda sıfır atık sistemini kurdum, belgelendirmesini de aldım ama iyi denetlenecek bir altyapısı olmadığı için çok da iyi sürdüremiyorlar.
en başta biyobozunur atıkların gönderilebileceği kompost firmaları her yerde bulunmuyor. çevre il müdürlükleri de sıfır atık sisteminin yönetmelik bazında kurulamayacağının farkında ki organik atıklar için herhangi bir gönderim talep etmiyorlar.
konu kaynağında ayrıştırmaya gelince sıfır atık sistemini anlatacak kadar insanlara eğitim vermek imkansız bir noktada, 2000 personelin 3 vardiya ile çalıştığı bir işletmede ben nasıl herkesi eğitebilirim ki, hem de ayda 1 ya da 2 gün firmada bulunabilirken.
çevre izin belgesi gibi sadece belge bazında kalacak bir yeni yönetmelik kalemi ortaya çıktı sadece. 5 yıllık veriliyor bir de belge aynı çevre izni gibi.

bir firmamın dinlenme alanındaki çardağın etrafında 8 tane çöp kutusu her masada da küllük bulunuyor ama insanlar yine de çöplerini yere atıyor. bu firmada da bir ay boyunca her sabah atık yönetimi eğitimi verdim bir de.
çöpü çöpe atmayı öğretemediğim insanlara, atık türlerine göre ayrılmış geri dönüşüm kumbaralarını nasıl kabullendirebilirim.

televizyon kanalı listesi

1. show tv
2. tgrt/fox
3.star
4.kanal d
5. atv

geri kalanı hatırlamıyorum, ben kablolu tv çocuğuyum

gürcistan

amerikalıların bir kısmının, bir birleşik devletler eyaleti olduğunu sandığı kafkasya ülkesi.
türkiye gürcistan ilişkilerinin çok iyi olduğu söyleniyor. galiba iyi ilişkiler yürüttüğümüz tek komşumuzdur.
vikipediye göre gürcistan'a girmek için t.c. kimlik kartı yetmektedir. pasaport ve vize uygulaması yoktur.
çok da güzel bir ülkeye benziyor, gezmek lazım, görmek lazım.

ayı sözlük itiraf

üç gün boyunca fişimi çekeceğim, kontağı da kapatacağım. acaba meditasyon mu yapsam. nirvanaya ulaşırsam ne ala.
umarım haftasonu çalışan kimse yoktur.

elif'i hecesi

youtube'a çok hoş ve spiritüelist şarkılar paylaşan bir kanal. çekimler genellikle doğada, yeşillikler arasında, yapılmış. güzel ve huzurlu.

ölüm

dünyadaki tek adaletli kavramdır.

ayı sözlük itiraf

ölüp de kurtulmak istiyorum, işimden, işteki insanlardan, danışmanlık verdiğim firmalardan, geçim sıkıntılarından, fatura ve kiralardan, sevdiğim insanlardan uzak kalmaktan ve yalnız olmaktan, yalnız yaşamaktan. gelecekte olmak zorunda kalacağım yerden farklı bir yere gidemeyecek olmamdan nefret ediyorum. her şeyi yanlış konumlandırmış olduğumu biliyordum, bilip de önünü almadığım zamanlardan da nefret ediyorum.

en yakındaki kitabın 45. sayfasının 5. satırı

... kamaştıran bir kadın olduğunu düşlerdim. ve şimdi ansızın, bu...

semerkant/ amin maalouf

büyük iskender

makedonya kralı filip'in oğlu olarak dünyaya gelen iskender çocukluğunda bizzat filozof aristoteles'ten eğitim almıştır. tahta geçtikten bir süre sonra ülkedeki konumunu sağlamlaştırmış ve yunan şehir devletlerini egemenliğine alıp ardından da pers imparatorluğunun üzerine yürümüştür. imparatorluğu yıkıp topraklarının sınırlarını indus vadisine kadar genişleterek bilinen dünyanın tek hükümdarı olmuş, mısırlılar onu kendilerini pers egemenliğinden kurtaran bir ilah olarak selamlamıştır.

tabi dünyayı fethetmek onu yönetmekten her zaman daha kolaydır. iskender gibi kısa ömürlü bir hükümdar içinde bu imkansız bir durumdur. 32 yaşında iskender ölünce imparatorluğu komutanları arasında bölünmüş yunan şehir devletleri bağımsızlığını elde etmişlerdir.

iskender fetihlerinin ise en büyük mirası kesinlikle helenizasyondur. bu dönemde yunan kültürü ve dili, doğu dünyasıyla senkretik bir şekilde karışmıştır. yunanca orta doğuda konuşulan ortak bir dil haline gelmenin ilk adımını atmış ve yunan realizmi mısır gibi coğrafyalarda tutunmayı başarmıştır.

bununla birlikte halef devletler olarak adlandırılan iskenderin komutanları arasında bölüşülen devletler çok geçmeden iskender mirasının tek hakimi olmak için birbirine girmişlerdir. bunlardan en öne çıkanları selevkoslar ve pitolemeler olmuştur.

son halef devlet olan pitoleme mısırı, roma imparatorluğu tarafından sonlandırılmıştır. tarihteki ünlü kleopatra, mısırdaki yunan makedon hanedanının son hükümdarı olarak imparator agustus octavian'a karşı mağlup olmuş ve mısır roma egemenliğine girmiştir.

halef devletlerin çöküşü iskenderin başlattığı helenizasyonu aslında hızlandırmıştır. çünkü roma imparatorluğunun zaten fikriyat olarak arkasında durduğu yunan medeniyeti, iskenderin çarkı döndüren hamlesi ile birleşince. yunanlılaşma daha da bir hareketlenmiştir.
hatta helenizasyon hristiyanlığı da etkisi altına almıştır ve erken dönem hristiyanlıktaki iskenderiye ekolü üzerinden kilise babalarının felsefik düsturu ortaya çıkmıştır.

iskenderin kendisinin ve imparatorluğunun ömrü kısa olmuş olsa da etkisi o kadar büyüktür ki, kendinden sonra gelen her medeniyet iskenderi sahiplenmek istemekte ve bu konuda politik kahinlik yapılmaktadır.
öyle ki islam da bile yer yer bir evliya yahut nebi olarak iskender yer bulmaktadır.

aynı zamanda anadolu, iran, hindistan, afganistan ve mısırda iskenderin adını taşıyan bir çok şehir vardır.

iskender ismi dilimize arapçadan geçmiştir bu arada. skandar gibi bir kelime kullanıyordu araplar ama tam emin değilim ondan.

seyit

menakıbnameleride savaşçı evliyalar için de bullanılan bir sıfattır, mesela sarı saltık bir seyittir.

doroğobo

saha yakut türkçesinde bir vedalaşma kelimesi.

cakşılamak

altay türkçesinde tebrik etmek, selamlamak anlamına gelir.

bayırlamak

tuva türkçesinde selamlamak, kutlamak anlamına gelir. gagavuz türkçesinde de benzer bir anlamı vardır.

gaia

coğrafya (geography) ve geometri kelimelerindeki geo, gaia kelimesinden gelmektedir. geo dünya için kullanılır yani güneş sistemine göre dünya gaia'dır.

parayla götünü silmek

türk lirasıyla yapılması maddiyat olarak pek bir kayba neden olmayacak yakında. manevi ve psikolojik boyutunu başka bir yerde incelemek gerek tabiki.

beelzebub

şeytan'ın incilde geçen ismidir. kenan tanrısı baal'ın şeytanla eşleştirilmesi sonucu incile bu şekilde geçmiştir. tevrat ve apokrif metinlerde hiç bu isim geçmez.

ayı sözlük yazarlarının yaşamak istediği ülkeler

telperion

tolkien külliyatında bir ağaç.

ay ve güneş yaratılmadan önce gökte sadece ardanın ilk yaratıldığı zamandan kalma yıldızlar varken, dünyaya ışığın gelmesi ve ardanın bu ışıkla aydınlığa kavuşması için yavanna kemantari ve nienna tarafından şarkı ile yaratılmış valinor'un kutlu ağaçlarından yaşlı olanıdır. ezollohar tepesinde yavanna güce kudrete dair bir şarkı söyler, nienna da dünyada acı çeken her varlık için yaktığı ağıt ile ona eşlik eder. böylece tepede iki filiz belirir. bunlardan ilki noldor'un telperion ismini vereceği yapraklarında ışıklar saçılan gümüş telperion'dur. onun ortaya çıkışını ve büyüyüp letafet kazanışını küçük kardeşi olan altın laurelin takip eder. böylece valinor gümüş ve altınla daimi bir ışığa kavuşur.
telperion 7 saat boyunca ışık verirken 7.saatte ışığı solmaya başlar ve bu saat içinde laurelin' in ışığı artmaya başlar. aynı bu saat zarfında da laurelin zayıflayıp telperion güç kazanır ve bu bir döngü halini alır.
esasen bu ağaçlar tolkien mitolojisinin temelinde bulun ışık ve karanlık dualizminin dışa vurumu olarak ortaya çıkmaktadır. ışık ilahi olan ile özdeşleşmiş bir kavram olarak ağaçlar bu ilahi olanın tecellisidirler ve tanrının yaratıcığını oluşturmaktadırlar. çünkü ışık varlıkları belirgin kıldığı gibi yaratmak ışıkla mümkündür.
bu iki ağacın yok oluşu da karanlık ile gerçekleşmiştir ve onların içindeki ilahi olan sadece silmarillerde kalmıştır. bu nedenle silmariller ilkesel ışığı kendilerinde taşıdıkları için hem dünyadan olmayan bir güzelliğe hem de peşlerinden sürükledikleri bir karanlığa sahiptirler.

bu nedenle earendil anlını taçlandıran bir silmarille birlikte valinor'a geldiğinde manwe'nin temsilcisi onu şu kelimeler ile selamlamıştır:
"selam olsun sana eärendil, bahriyelilerin en şöhretlisi, yolu gözlenirken fücceten gelen, hasretle beklenirken tüm emeller tükendiğinde çıkagelen! selam olsun sana eärendil güneş ile ay'a ışık taşıyan! dünya çocuklarının ihtişamı, zulmetteki yıldız, akşamın mücevheri, seherin nuru!"

telperion ise külliyatta bu ışığın iki fraksiyonundan biri olan gece, selam vakti ile birlikte anılır. bu nedenle gümüştendir. huzur, suskunluk ve elfler ile alakalı olması yanında çiçeklerinden birinin ayı oluşturacak olması bunu temayı pekiştirmektedir.

aynı zamanda telperion'un suretinde yaratılmış olan nimloth ağacı'nın soyundan gelen ak ağaç da gondor krallığının sembolü ve bayrağında bulunan armadır. bu külliyatta insanlarla özdeşleşmiş olan güneşin tersine dúnedain' in elflerle olan yakınlıklarını ve elf dostu olup, eru'ya sadık olanlardan olduklarının göstergesidir. bu da tolkien külliyatında görülen temaların döngü içinde birbirini takip etmesi prensibine uygundur.

kara

ikra (okumak) kökünden türeyen yazı kelimesinin arapçası, okullardaki kara tahta, tahtanın renginden sıfat almaz. bu arapça kelimeden köken alır.
  • /
  • 29

havuzlu evde yapılacak en iyi parti türü nedir?

hayal ettiğim:


başıma gelen:

hdp

oy veren herkesin terörist ilan edildiği parti. lgbt hakları konusunda açık açık destek veren, her kesime hitap eden bir oluşum. maalesef ki 5 yıldan fazladır sistematik olarak medya ambargosuna uğruyor. televizyon programlarında hdp, hdp'siz tartışılır her zaman. eline fırsatlar verilse çok güzel işler başaracaklarını düşündüğüm ve oy vermekten asla pişman olmayacağım partim.

2021 yılında hala blog yazmak

çok konuşan biri için blog tutmak kadar rahatlatıcı bir şey yok. içini döküyorsun üstelik karşında oflayan poflayan kimse yok. tek başına güzel etkinlik. güzel sosyalleşme.

ayı sözlük itiraf

spotify 2020 en çok dinledikleriniz listesi yayınlandı malum. millet çarşaf çarşaf top 5'lerini storylerde gözümüze sokuyor. kylie minogue'lar, leydi gaga'lar, işte bilmediğim başka başka gey ikonası kadınlar falan milletin listelerinde (evet geyleri takip ediyorum).

benim liste ise bu sene özellikle nasıl olmuşsa çıfıt çarşısı gibi. top 5'teki şarkıcılar o kadar birbirinden alakasız tipler ki, hani bir yerde yayınlasam, bunu dinleyen bunu nasıl dinler diye hayrete düşecek millet. tam bir liseli kızlar gibi "kulağıma güzel gelen her şeyi dinliyorum" listesi olmuş. bu benim çok yönlü bir müzik zevki sahibi olduğumu mu gösteriyor (ki bu olamaz çünkü genelde pop sayılacak şeyler dinlemişim), yoksa saçma sapan şeyleri mi dinlediğimi gösteriyor bilemedim. çok sofistike durmuyor bence. yayınlamadım tabii hiç bir yerde, içimde patladı.

en kötü derdimiz de böyle olsun diyor, bir sonraki itirafa kadar hoşçakalın diyoruz.

not: o gey ikonası karılardan hiç birini de dinlememişim, kayli ablanın son albümünü de çok cheesy buldum. yedi düvel geylerden övgüsünü dinleyince açıp bir kere dinledim, hiç beğenmedim (gelsin taşlar, domatesler).

eşcinsellerin genellikle terbiyesiz insanlar olması

isa değiliz; hakkını yiyenin, arkandan laf edenin, tavuğuna kışt diyenin haddini bildirmek terbiyesizlik değil, direniştir. hak yiyenin hakkından geldiğinde, arkandan laf edenin yüzüne tükürdüğünde, kimseye zarar vermeden bildiğin yolda yürüdüğünde malûm ahlak penceresine itiveriyorlar insanı... ayrıca *

sylvanas windrunner

hayat hikayesi trajedidir maalesef, bu yaptıklarının bir nedeni vardır diyorum, katliamlar falan yapıyor ama sanki "greater good" için

maskülen adamın pasif olması

yine onlarca sterotyping havada uçuşuyor, kırılgan “erkeklik” egosunu aşamamak kadar evrimin ilkel bir aşamasında sıkışıp kalmak neleri getirir derseniz bu başlık güzel bir örnek. literatür tarafından konuşacak olursam: hayallerinizi yıkıyorum ama feminen aktifler vardır, maskülen pasifler vardır. dünya sizin gözünüzde gördüğünüz gibi sadece unicornların gökyüzünde dolaştığı bir yer değil ayrıca 2020 deyiz lol

malatyalıların ortak özelliği

hep bir elazığ ile kıyas içinde olmaları (benim tanıştığım 3-5 kişi için geçerli tüm lokalleri bilemem). hatta şunu duydum deprem günü.

ben- siz de hissetmişsiniz. merak ettim nasılsın?
malatyalı- evet elazığ'a göre daha fazla hissettik. orda 1 bina yıkıldıysa bizde 2.
içimden ben- okey.

(bu arkadaşa hava nasıl diye sor, elazığ'dan daha gelişmiş diye cevap verir)

yazarların şu anki ruh halleri

arkadaşlarımlq facetime yapmaktan bunaldığımı ve onlara sarılmaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum

tüm zamanların en iyi kitabı

Toplam entry sayısı: 567

kişinin eşcinsel olup olmadığını anlama yolları

ışığa tutunca gök kuşağı logosu çıkıyorsa eşcinseldir.

bizans ilahileri

esasen mevlevi ilahileriyle daha çok benzetiyorum. ayrıca sadece bizans değil ortodoks geleneğin tamamında benzer ezgiler mevcut.
aha bu da bildiğin mevlevi ayini şerifi


ayrıca ortadoğu ruhu da mevcuttur ortodoks ezgilerinde;


bu da baya ünlü bir ilahi, galiba osmanlı döneminde yazılmıştı hatırlamıyorum tam, türkçe altyazısı da var.

mu kıtası

gerçek değildir. insanların 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında mu, jakarta, lemuria ve alt dünya gibi teoriler geliştirmelerinin sebebi o dönemde yükselmiş teozofist akımlarla birlikte uç ideolojilerine dayanak aramalarıdır. düşünün ki naziler kar topu güneşe inanıyorlardı tüm teknik bilgilerine rağmen. çünkü bu tarz fikirleri kendi ırksal yahut sosyoekonomik putlarını yüceltmek için kullanıyorlardı. aynı zamanda dünya o zamanlarda bu kadar iyi bilimsel incelemeye tabi tutulmuş değildi.
yani bir de yeni yeni küreselleşen dünyanın şafağında kalma mistisizm ve oryantalizminde etkisi pek fazladır bu dönemde.
oyunlara gelmeyin canlar.

ekşi sözlük

gayya kuyusuna dönmüş kollektif linç başlatma platformu olmuştur. türkiye'nin agresif beyaz yakalı mastürbasyonuna yenik düşmüştür.

h. p. lovecraft

ünlü korku yazarı; oluşturduğu demonoloji ve kozmik korku ile bilinir. hikayelerinde genel olarak insan tabiatının kavrayamayacağı imgelemlerden doğan korkuyu işler. delilik, insanlar tarafından anlaşılmamadan ileri gelen cinnet ve yabancı düşmanlığı korkusunun temel unsurlarıdır.
edgar allan poe'dan ve onun kasvetli havasından epey etkilenmiştir.
korku janrasında esas devrimi ise dönemin dinsel ve kültürel mitlere dayanan yazarlığını bir kenara bırakıp kendisine özgü ve bir çok açıdan oryantalist düşünceler barındıran fantastik hikâyelerle gerçekleştirdi.
onun kaleminde yüksek fanteziden ziyade bilimsel bir aydınlamacılığın ve hümanist bilimselliğin ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

bununla birlikte kozmik korkuyu biçimlendirken iyi kötü çelişimi yerine bilinmeyen bir bütünün kavranmasından doğan veya doğabilecek olan kaosu ele almıştır.

sümer ve babil efsanelerindeki demonları doğrudan kopya etmek yerine kendi amacına uygun olarak şekillendirmiştir.

en basit olarak dünyanın dışında evrenin çok çok ötesinden gelen ve daha insanlar ortada yokken yer yüzüne hükmetmiş ya da hükümleri aksatılmış bir takım varlıklardan söz eder. bu demonlar insan benzeri canlılar için o kadar kavranamazdır ki ancak tanrı olarak açıklanabilirler. modern ve daha çok batılı olarak tabir etmemiz gereken medeniyetler için bilinmekten o kadar uzak olan bu varlıklar, ilkel ve batılılaşmamış medeniyetlerin belleklerinde bir o kadar etkindirler.

hikayelerdeki karakterler de bir şekilde bu esrarlı gerçeklerin peşine düşüp parçaları birleştirdiklerinde ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle psikolojik travmalar geçirirler, delirirler ya da intihar ederler. zaten hikayeler de genelde kahramanın sonradan yaşadıklarını açıkladığı itiraf metinleri gibidir.
lovecraft ile ilgili belli başlı kavramlar;
(bkz:nyarlathotep)
(bkz:cthulhu)
(bkz:innsmouth üzerindeki gölge)
(bkz:azathoth)
(bkz:deliliğin dağlarında)
(bkz:necronomicon)

ya da nerede balıksı ya da sürüngensi canlılar dünyayı gizlice yönetiyorsa o eser lovecraft'dan esinlenmiştir diyebiliriz. özellikle ahtapotumsu şeylere dikkat.

secde pozisyonu

koca bir cami dolusu erkeğin aynı anda yapmasıyla toplu bir doggy kalkışmasını andıran şey.

bir kaç saniyeliğine koca bir cemaatin kıçlarını kafalarından yukarıya kaldırması da denilebilir.

prostat orgazmı

düşüncesi bile dizleri titreten başka hiçbir şeyden alınamayan bir zevk kesinlikle herkesin bunu kendisine yaşatacak partnerlerinin olması gerek.
aktif kişinin penisini ya da parmaklarını pasif kişinin içine sokarken kasıkların seviyesinde aşağıya doğru baskılayarak ilerletmesi gerçekleşmesini sağlıyor, aktif kişi parmaklarını kullanırsa daha başarılı olur; seks yaparken penisle bunu başarmak zordur.
olay sırasında pasif ilişkiye giren kişi normalde salacağından daha fazla pre cum sıvısı salar. tabi farklı kişilerde farklı şeyler olabilir.

kişinin eşcinsel olup olmadığını anlama yolları

ışığa tutunca gök kuşağı logosu çıkıyorsa eşcinseldir.

fasulye yiyelim ete para vermeyelim birbirimizi sikelim göte para vermeyelim

öz kaynaklarla yetinme fikri taşır.

seviştikten sonra söylenecek en aptalca sözler

diğerlerine hiç benzemiyorsun seni de allah kurtarsın kardeş.

league of legends

allahım çok kötü oyun ya, çevremdeki insanlar için kalite turnusolu görevi gördüğünden dolayı minnet duyuyorum

türk kahvesi içmenin varoşluk belirtisi olması

müslüman kökenli bir ortadoğulu kişinin söylemesiyle komik duracak, kendine yabancılaşma cümlesidir.

müslüman eşcinsel

olmaması gereken durumdur. sevgili yazarlar eşcinsellik islam inancına göre günah değildir. düpedüz lanetlilik halidir yani mizanda tüm ibadetini boşa çıkaracak bir haldir. öyledir ki cezası ahiret gününe bırakılmayacak şekilde helak edilmelidirler. lütfen savunmadan önce kur'an okuyunuz. bunu sadece kur'an söylememekte aynı durum incil ve tevrat içinde de mevcuttur. hatta avesta'da bile eşcinsellik şeytanlarla birlikte olmakla, büyücülükle eş tutulur.
eşcinselliği ve müslümanlığı bir arada benimsemek çelişkilidir. kişinin bu durumda ebediyen merhametten yoksun bırakılacağını kabul etmiş olması gerekir.

edit: ayrıca lütfen imanın mantıklı olmakla alakalı bir şey olmadığını bilelim, iman mantık yürüterek elde edilecek bir şey değildir. kişinin fikri ehliyetini kendisinden daha büyük gördüğü bir sürece teslim etmesidir. aynı zamanda deist ergümanlar kullanarak islamı savunmayalım, tanrı ve yaradılış konsepti ayrı bir şey, islamın iddiasının doğruluğu farklı bir şey.
kimse de ne yaparsa yapsın olduğu şey nedeniyle sonsuza kadar dışarıda bırakılacağı bir iddianın peşinden gitmemeli.
ve lütfen kutsal kitaplarınızı ve iman akitlerinizi okuyunuz, üzülecek olsanız dahi buna hepimizin ihtiyacı var.
hitler seven yahudilerin olduğu bu dünyada boşa yazıyorum galiba.

sözlükçülerin 15 yaşındaki haline vereceği öğüt

1. bir yıl sonra yaz ortasında o çocukla evde tüm herkes varken odanda seks yapma, babana yakalanacaksın.
2. insanlara karşı daha töleranslı ol, seninle aynı şeyleri düşünmeyenlere karşı yargı oklarını germe, empati kur.
3.son sınıftaki uzun boylu çocuğu boşver ne kadar yürüsen de iş o noktaya gelince uzun bir sırıktan daha fazlası olmayacak, onun yerine yan sınıftaki kas hayvanına oyna o kesin okey.
4. türk edebiyatından daha fazla kitap oku. orada kendinden çok şey bulacaksın.
5. cinsel yöneliminden dolayı geleceğine kaygıyla bakma, ileride hayatına doğru insanları sokacaksın ve onlar seni olduğun gibi kabul edecek, hatta onların algılarını da değiştireceksin.
6. sırf eğlenmek için o kıza yürümemelisin, yaptığın çok büyük puştluk, senin yüzünden kötü bir ergenlik yaşayacak.
7. geek olduğunu fark et, sosyal mecraları daha iyi kullan.
8. sen bihter ziyagilsin aptal olma!

karantinaya bir kitap film dizi önerisi bırak

dune serisi ama frank herbert'ın kitaplarını ilk başta okumak gerek. film olarak izlemediysen memento izle
dizi olarak da friendsi tekrar izle ya da penny dreadful izle.