teleri

kıyı boylarında yaşamış büyük elf boyu..gemi yapıcıları olarak da bilinirler...