patrik

ortodoks kilisesinde en yüksek ruhani makamdır. kutsal sinod'un seçimiyle yani kilisedeki başpiskoposların oylamasıyla onların arasından başa gelir.
ermeni gregoryenlerde ise durum farklıdır; echmiadzin kutsal makanındaki katolikos'dan bir rütbe alttadır.
günümüzde inanan sayısı ve haliyle dünyevi kuvvetiyle en güçlü patrik moskova patriği kirill'dir. tarihsel durumu bakımında da istanbul patriği bartholomeos en önemlisidir.