hz. muhammed

müslüman aleminin peygamberi, beni dinden çıkaran zat-ı muhterem.
resminin, heykelinin yahut karikatürünün yapilmasi zinhar yasak, günah ve savas sebebi olan zat-i muhterem.
eski araplarda zeki ve çıkarlarını kollamayı bilen biri. birazcık objektif araştırma yapmak iyidir hakkında.
inandigim dinin son peygamberidir. usve-i hasene "ornek insan" olarak bilinir. inanan ya da inanmayan kisilerin o'nun asla yalan soylemeyecegine dair muhammedul emin olarak da bilinir.
ebubekir in kızı ayşe ile 6 yaşında evlenmiş, 9 yaşında gerdeğe girmiştir. o sırada kendisi de 53 yaşındadır. hüseyin üzmezgillere kızmaya hakkımız yok yani.

azatlı kölesi ve aynı zamanda evlatlık oğlu zeyd in karısı zeyneb i görünce ona gönlü kaymış ve zeyd i karısından boşatarak zeyneb le evlenmiştir.*

sayısız eşleri, o öldükten sonra ömür boyu dulluğa mahkum edilmişler, evlenmeleri yasaklanmıştır.

hayattayken, kendisine vahyedildiğini söylediği kuran ın kitaplaştırılmasını engellemiş ve 1400 yıl sürecek tartışmaların fitilini yakmıştır. bugünkü kuran ın '' aslı mı yoksa halife ebubekir, halife osman, halife ömer zamanında tahrif edilmiş halleri mi '' şeklindeki şüphelere ve tartışmalara zemin hazırlamıştır.
müslümanların peygamberi.
müslümanlardan çok ateistlerin eleştirdiği anlamaya çalıştığı insan.bırakın da onu biz düşünüp değerlendirelim.inanmadığınız bir dinin peygamberi sizi ilgilendirmez.sözlükteki müslüman yazarlar ateist ve paganist yazarların inançlarına veya inançsızlıklarına hakaret etmiyor ve bu yazarlardan da saygı bekliyoruz.
eleştirmek ve fikirlerinizi yazmak ayrı hakaret ve iftira çok ayrıdır.

sss onuncu maddesini sizleri tekrar okumaya davet ediyorum:

10-) sözlük yazarları, etnik, ırk, cinsiyet ve din gibi herhangi bir türde ayrımcılık yapmamalıdırlar.
recep ihsan eliaçık'ın verdiği ilginç bilgiye göre muhammed aleyhisselam ebubekr'in kızı ayşe ile en az günümüz terimiyle reşit iken evlenmiştir. nasıl mı?

eski araplardan çok çektik bu bir gerçek. imanımızı gevrettiler. kızların evlilik yaşı konusunda da öyle. o yüzden sevgiyle anıyor değilim onları. ayrı bir kafaları varmış zamanında ya neyse. bunlar kızları bir canlıdan bile saymadığı için doğduğunda bir deveye bile yaş verirken kızlara yaş vermezler çünkü tam olarak doğmuş değildirler. çünkü canlılar doğabilir! peki bu mantık dışı durumu nasıl izah edebiliyor, doğru ifadeyle durumu nasıl kıvırıyorlar? işte şöyle. kızlar doğarken canlı değildir ama (dikkat litfen!) ilk adet gününden itibaren yaş almaya başlar. bir kızın doğduğu gün adet kanamasının, ay başının gerçekleştiği ilk gündür. ortalama bir kız on bir on iki yaşında adet görür bugünkü insani anlayışa göre. böylece şöyle bir hesap karşımıza çıkıyor. bugünkü ifadeyle on iki yaşında olan bir eski arap kızı bir yaşında iken, yine bugünkü ifadeye göre dokuz yaşındaki bir arap kızı(mesela ayşe!) yirmi, yirmi bir yaşındadır. peki bu hesap mümkün müdür? bence gayet mümkündür. denildiği gibi diri diri gömülen kız çocuklarının neden öldürüldüğü ortadayken onların insandan sayılmayıp da erkek insanlardan ayrı bir yaş hesaplamasına dahil edilmesi mümkündür.

ha şunu da belirteyim, ihsan eliaçık bunu açıkladığı röportajında bir kaynak vermemişti, bakın şu şu şunun eserinde bu bu bu hadislerde... açıklanmaktadır diye.
üzüldüğüm nokta, hakaret ve aşağılama içeren yorumların olmasıdır. bir insanı sever ya da sevmezsiniz, bir dine inanır ya da inanmazsınız ama hakaret ve aşağılayıcı ifadeler beni rahatsız ediyor. hz. isa ya da diğer peygamberler hakkında da böyle hakaret içeren, aşağılayıcı, dalga geçilen entry'ler yazılsa aynı yorumu yapardım. lütfen biraz daha hoşgörü dediğim başlıktır.
son peygamber.
--- spoiler ---

bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için muhammedilik, haça tapmaktan(hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her provoslav (hıristiyan) ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden muhammediliği; tek allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi.
lev nikolayeviç tolstoy

--- spoiler ---


not : rusya'nın büyük bir çoğunluğu ortodoks mezhebine sahiptir ve yukarıda geçen "provoslav" kelimesi ortodoks kelimesinin rusçasıdır.

entry leri okuyunca ne kadar cahil insanlar varmış diye düşünmedim değil. bir kere kafanızı karıştıran sorular varsa hala "demek ki yeteri kadar okumamışsın , araştırmamışsın " denir buna. ya da objektif olmamışsın okurken. " okuyayım da açıklarını bulayım " diye başlıyorsan okumaya , araştırmaya o senin zavallılığındır. evet zavallısın.
ben bir müslüman ım ve benim dinim benim değerimdir. insanların değerlerini aşağılayanlar , aşağılıktan başka bir şey değildir.
siddhartha isimli yazarın da dediği gibi "hz. isa ya da diğer peygamberler hakkında da böyle hakaret içeren, aşağılayıcı, dalga geçilen entry'ler yazılsa aynı yorumu yapardım" cümlesine kelimesi kelimesine katılıyorum.
ayrıca buna mudahele etmeyen veya "edemeyen" moderatörlere sahip bu sözlükte , artık şaşırmıcam.
- tarihsel anlamda çok kritik bir rol oynamış politik bir karakter.
- islamiyetten önceki dinlerden sentezler yaratmayı başarmış bir lider.
- günümüzdeki müslüman milletlerin profilinden sorumlu kişi.

(bkz: hz. isa)
(bkz: hz. musa)
(bkz: muazzez ilmiye çığ)
(bkz: turan dursun)
arap paganizmini reformize edip, yahudilikle sentezleyen inanç kişisi, kendisini spitama zerdüşt ile aynı kefeye koymak en doğru olandır ki biri diğerinin yolunu izlemiş gibidir.
ikisinin de aralarında teolojik benzerlik olmamasına rağmen politeist toplumları tek tanrıcılığa yükseltmekte aynı prosesler uygulanmıştır.
muhammed'in oluşumununda ilk devindiricilik rolünü üstlendiği kültür ise bir hayli ilginçtir zira tasvir karşıtlığı konusundaki katılığı arap paganizminde tanrıların heykellerle tasvir edilmesinden ziyade geometrik şekillerle tanımlanmasından kaynak alıyor.

her ikisi de panteon'un en mistik tanrılarını alıp "tek gerçek tanrı" olarak revize ediyorlar.

bu konuda spitama zaratustra ve aradılları diğer diyetleri çok yıkamıyorlar bunun sonucunda zerdüştlükte kişileşmiş güneş imgesi olarak mithra önemli bir yer tutuyor. bunun sebebi ise kültür alışverişinde bulunulan komşu toplumların yapısında yatmakta.

öte yandan haşimoğullarından muhammed'in toplumu tek tanrılı semitik dinlerin bulunduğu coğrafyalarda güçlü ticari ve kültürel bağlara sahipler.

özellikle islam'ın erken safhalarında bölgede etkin olan habeşistan ve aden-şam ticaret yolunu yöneten hristiyan bizans'ın mevcudiyeti yatsınamaz. bununla birlikte mısır; iskenderiye başta olmak üzere gelişmiş bir hristiyan ekolüne sahip ki bunlar da teolojik tartışmalarla istanbul'a (günümüzün fener patrikhanesi) kafa tutuyorlar.

spitama'nın ise çevresinde tek tanrılı unsurlar olmadığı gibi ülke hindistan alt kıtasından gelen felsefi akımlardan etkileniyor. hindu çok tanrıcılığından her dem etkilenildiği gibi (ki mithra esasen bir hindu tanrısıdır ve agni'nin bir tezahürü olarak yorumlanabilir) iran sahasının doğu sınırında budizm'in izleri mevcut bulunuyor. (taliban'ın ,doksanlarda olması lazım, havaya uçurduğu buddha heykellerini araştırabilirsiniz.)

tüm bu şartlar birini mutlak tek tanrılı ve katı kurallı reforma yöneltirken bir diğerini daha zayıf bir geçişte bırakıyor.

her ikisi de kendinden önceki inanışlarda bulunan tanrıları şeytani güçler olarak yorumluyor, zerdüştlükte bu tanrılan daeva şeytanlarıyken( daeva ismen hindu-sanskrit dilinde tanrı manasındaki deva veya devi kelimesinden gelir), islam'da eski tanrılar ya da arap inançlarındaki hürmet edilen doğa ruhları cinler olarak şekilleniyor ve uluhiyetleri ellerinden alınıp tanrıya hesap verecek olan mükellef bir ırk olarak düşünülüyor. (şuan günümüz halk söylencelerinde korku nesneleri olmaları onların bir zamanlar ilahi varlıklar olarak görülmesinden temel aldığı gibi eski türk inançlarındaki "iyeler" inancıyla özdeşleşmeleriyle de alakalıdır.)

buna rağmen muhammed, eski pagan kültlerinden en güçlüsü olan karataş kültünü yıkmak yerine inancın merkezine oturtuyor. günümüzde bile esasen kabe'yi kabe yapan şey küp şeklinde olan o siyah örtülü yapı değil. hacerül esved taşıdır. bu taş mescidi haram'ın köşelerinden birinin duvarının içine oturtulmuş metal bir kaideye gömülü durumdadır, esasen çatlak olup bu metal kaide onu bütün tutmaktadır.

küpik yapı ise islam sonrası da dahil olmak üzere farklı zamanlarda yıkılmıştır, hacerül esved'in hasarlı olmasının sebebi de haccac döneminde mancınık darbesi yemesinden kaynaklıdır.

bazı uç görüşlü (ve muhtemelen yanlış) araştırmacılara göre ise muhammed; esasen mekke'de yaşamamıştır ve misyonuna petra antik kentinde yani nebati ülkesinde başlamıştır ama bir takım siyasi entrikalar sonucu emevi devletinin çöküşüyle daha güvenli bir ortam olan mekke'ye yeni kabe'nin kurulduğu söyleniyor. hacerrül esved de bu olaylar sırasında zarar görmüştür. lakin bulunduğu yeri kabe haline getirdiği tüm bu şaibeli yorumun ötesinde tartışılmaz bir gerçektir ki bu karataş paganizm döneminde arapların tanrılarını geometrik şekiller ile tasvir etmesinden köken alıyor olabilir ama yine de peşin konuşmamak sahayı uzmanlara bırakmak gerek.

zerdüşt ise dualist bir tahayyül sahip bir inanç üzerinden şekillendirdiği teolojisinin merkezine ışık inancını ve onun manifestosu olan güneşi ve ateşi yerleştiriyor.
spitama'nın izlediği yol yine de muğlak, çünkü çok eski ve islam'dan daha fazla değiştirilmiş bir teolojidir. sonuçta iskender öncesinden köken almış bir inançtan söz ediyoruz. sasani iranına gelene kadar zerdüştilikten gayrı ne inançlar doğup battığı o coğrafyada. iran pek bir ortodoks şii olmasına rağmen bahailik gibi akımları başlattı yakın geçmişte.

eklemeliyim ki aynı zamanda islam ve yahudilik birbirinin o kadar aynısıdır ki, beslenme adetlerinden, kişisel hijyen kurallarına ve hatta ibadet üslübuna kadar yüksek benzerlik gösteriyor. kısacası islam, yahudiliğin ekümenik versiyonu olarak adlandırılsa hatalı olunmaz.

peygamberlik iddiasında olan bu iki şahıs da bize kutsal metinler bıraktılar yahut bu iki inancın takipçileri bu metinleri oluşturdular (bilemeyiz), ki bunlar "avesta" ve "kur'an -ı kerim"dir.

avesta yapısı itibariyle çok fazla kelime tekrarlarıyla dolu bir metindir ve zerdüştün ardılları zamanla bu metne dua ve ayin metinlerini de eklemişlerdir. en göze çarpan özelliği zerdüşti şeriatının kurallarının ve cezai yaptırımlarının doğrudan kutsal kitap içinde yazmasıdır çoğu da kırbaçlanma içermektedir. bununla birlikte arınma kuralları da sözlü anlatımdan ziyade yazılı olarak metne girmiştir.

kur'an ı kerim ise kelime anlamı olarak erdemlerin derlemesi demektir. avesta kadar kelime tekrarları olmasa da rahman suresi gibi yoğun tekrarlamalara rastlanır. kitabın büyük çoğunluğunu oluşturan bakara suresi, yahudi inançındaki peygamber hikayelerinin en yoğun derlendiği ve arabize edildiği bölümdür. ayrıca avesta gibi toplumsal düzenlemeleri içerir (miras hukuku; kâfir mürted ve münafıklarla ilişkiler; evlilik ve boşanma; seksin nasıl yapılması gerektiği). bunun yanında şiirsel bir dil kullanılmıştır ve bazen uyak kuralları bozulmasın diye bilinçli telaffuz hataları vardır. yüksek sesle bir ritim eşliğinde halka olunmak amacıyla yazıldığı metinlerin yapısından anlaşılabilir.

ama kur'an'ın avesta'dan en büyük farkı şudur; avesta'dan kitabın anlatıcısı olan spitama tanrıyla olan konuşmalarını sonradan kaleme almış gibi bir üslup benimsenmişken ki soru-cevap metoduyla ilerler, kur'an tamamen tanrı'nın muhammed'in önünde yaptığı bir monolog gibidir. bu radikal farklılık döneminin dini metinlerinde rastlanmayan bir durumdur. zira kur'an'ın anlatıcısı allah'ın bizzat kendisidir. bu da bu kitabı dış gözler karşısında ilgi çekici yapar.

velhasıl muhammed gerçekten de safra kabartan bir şahsiyettir. anlatım hatalarımı bağışlayınız.

haaa bir de şu kız çocuğu kurbanı olayı da şöyledir ki bu kızların sevilmemesinden ileri gelmez aksine bu dini bir ritüeldir ve bebek kurban etmek orta doğu din geleneğinde büyük yer tutar. özellikle evli çiftin ilk doğan bebeği kurban edilmelidir. israiloğulları da hayvan kurban etmeden önce bunu yaparlardı.

esasen bebek kurbanı dünya nimetlerinin kefareti olarak orta doğu paganizminde yer buluyordu, ibraniler ise bu kefaret geleneğini çocuklardan alıp hayvanlara vermişlerdir. gelenek ilk başta doğan bebeğin yerine geçen hayvan ile evrilirken islam ile birlikte sistematize edilmiştir, böylece kurban geleneği ikinci evrilmeyle genel olarak toplumsal şükran belirtisine dönüştü. muhammed'in ise karşı çıktığı kız çocuğu gömme geleneği bunun uzantısıdır.

buna paralel olarak spitama ise kurban geleneğini tamamen yıkmıştır, zira zerdüştlükte köpekler dahil tüm çiftlik hayvanları kutsal kabul edilmiş, kanlı kurban ayinlerinin yerini buğday gibi tahıl ürünlerinin ilk hasatlarından bir parçanın tanrıya sunulması yahut alkollü bir sıvının bu vazifeyi yapması buyurulur. buna karşın hayvan kurbanı geleneği sonradan devam etti.