komünyon ekmeği

hristiyan mezheplerinde farklı şekiller, anlamlar ve uygulamalar barındıran kutsal ya da sembolik ekmektir. komünyon, efharistiya ya da rabbim sofrası olarak adlandıran dinsel törende kilise cemaati birlikte tüketir.

katoliklerde genelde küçük yuvarlak bisküvi şeklindedirler ve komünyon sırasında cemaate teker teker verilirler. genelde rahibeler tarafından seri bir şekilde üretilirler ve kilisede papaz tarafından kutsanır, filmlerde havaya bunlardan birinin kaldırıldığını görmüşsünüzdür. mutlaka mayasız hamurdan pişirilirler ki musevilikteki hamursuz bayramının adetlerine uygunluk aranır zira mesih isa son akşam yemeğinde hamursuz(fısıh) bayramını kutlamaktaydı bu nedenle sofrada 'benim bedenim' diye tanıttığı ekmek mayasızdı.


katolikler ekmeği böyle yapıyorlar


katoliklerde komünyon sırasında ekmeğin beden haline getirilişi(ingilizce alt yazı var papaz baya sessiz)


katolik komünyonun alınması

protestanlarda da ekmeğin usulünden çok taşıdığı paylaşma arzusu öne çıkar, onların komünyon anlayışları sembolik olarak son akşam yemeğini vücuda getirmek olduğundan herhangi bir paylaşılan ekmekle bunu gerçekleştirirler ve öncesinde ayinlerle ekmeği kutsamazlar. bu gözler tırnak pide bile gördü.

ortodokslar ise ekmeğe hem sembolik hem de ruhani anlamlar yüklemişlerdir ve çok mistik bir biçimde yorumlarlar ki komünyon ekmeğinin hazırlanışı göz doldurur.
ilk önce cemaatten bir kişi üstlenir ekmeği pişirmeyi. büyükçe tekerlek şeklinde kalıba dökülür ve katoliklerin aksine mayalandırılır, zira maya ile büyüyen hamur kutsal ruhun tesiriyle büyüyen imanı sembolize eder. sonra hamura üzerinde isanın çarmıha gerilmesiyle başlangıç ve son oluşunu anlatan bir baskı yapılır. hazırlanıp kiliseye getirilir. komünyon ayininden önce papazlar ekmeğe eski ve yeni ahitten bölümler okuyarak dua ederler. bir yandan da ekmeğin baskılı tarafını kenarlarından oyarak çıkartırlar. bu kısmın da tabanını kaldırarak beyaz kısmı üste gelecek şekilde koyarlar. ardından ekmeği bölmeyecek şekilde beyaz kısımdan haç çizerek keserler ve sol alt parçaya bıçak saplarlar. ardından baskılı kısım yukarı gelecek şekilde tabağa koyarlar.

bundan sonra kesilmiş olan kısımlardan, baş melekler, meryem ana, peygamberler, azizler, din büyükleri, büyük din alimleri ve dua ihtiyacı bulunan cemaat üyeleri adına birer parça kopararak ana ekmeğin yanına koyarlar.


ortodoks komünyon ekmeğinin ritüeli


ortodoks komünyon sırasında ekmeğin beden haline getirilişi


ortodoks komünyonun alınması
hristiyanlıkta isa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği son akşam yemeği'nin anıldığı ayin tasvir edilir.