fermente edilmiş penis suyu

fermente edilmiş üzüm suyundan sonra sperme verilmesi uygun düşen söz grubu artık bu olsa gerek.
bu su erkeklerin vücudunda üretilir, ılık servis edelir, hemen tüketilmesi tavsiye olunur.
hem probiyotik hem de prebiyotik *