uzun bıçaklar gecesi

hitler'in nazi partisi içindeki muhaliflerini tasfiye ettiği süreci tanımlar. bir değil üç gece sürmüştür ve bir dolu politik cinayet ile diktatörlüğünü sağlamlaştırmıştır. çok önemli bir dönüm noktası; en az reichstag yangını kadar.