alevi

9 Entry Daha
buyrun benim. kendim seçmedim alevi olmayı. musevi olarak da doğabilirdim ama türkiye'de sivaslı bir ailenin alevi kızı olarak doğdum. şu anki duruşumla, dünya görüşümle aleviliğin gelenekleriyle, inancıyla uzaktan yakından bir ilgim, ilişkim yok. ama kişiliğime ve hayatı algılamama çok şey kattı alevi olmak. insan sevgisini, barışçıl olmayı, öc almamayı, edepi, erkanı içinde büyüdüğüm alevi topluluktan öğrendim. güzel insanlardır aleviler. bu topraklarda farklı olan herkes bir biçimde yok edilmek istendi, hâlâ da yok edilmeye çalışılıyor. kürt, ermeni, alevi hemen her farklı topluluk bir biçimde soy kırıma uğradı, katliamlar yaşadı. bu yüzden birbirlerinin acılarını yüreklerinde çok derinden duyarlar. bu yüzden aleviler farklılıklara karşı daha hoşgörülüdür. insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan yalnız insan olduğu için saygı duyar ve severler. yeter ki aleviler hakkında ileri geri konuşup damarlarına basmayın. o zaman şahin kesilip bu terbiyesizliği kimsenin yanına bırakmazlar. hepsine kefil olamam elbette ama genel olarak onurlu, namuslu, güzel insanlardır.
26 Entry Daha