alevi

15 Entry Daha
- öncelikle islam'ın tüm yönleriyle tanıtılmasını gerektiren bir başlık.
- hz ali'nin evrensel haklılığıyla doğan şia geleneğinin, farklı ülkelerdeki farklı kollarından olan bir inanç felsefesini taşıyan kişi.
- heterodoks islamın ana öğelerinden olan aleviliğe mensup birey.
- islamın içinde mi yoksa dışında mı olduğuna ilişkin görüş ve yorumların hiçbiri diğerine baskın çıkamamıştır.
- diğer dinlerdeki tüm heterodoks yapılarda olduğu gibi, islam felsefesinin zahiri (görünen, dışta bulunan) boyutu yerine, batini (içsel, gizli-içrek, gizli öze ilişkin) anlamını savunan ve yaşayan inanç sahibi.
- ortadoğu'nun ve anadolu'nun kargaşalar ve doğumlar çağında (11. ve 13. yüzyıl arası) doğmuş olan onlarca dini felsefi akımdan (yesevilik, kalenderilik, babailik, sufizm,...vb.) birinin temsilcisi.
- cennete gitmek, yaratıcıya yaranmak veya sevap kazanmak amacıyla zahiri ibadet etmeyi değil, insanı ve insani varlığa dair herşeyi korumayı ve sevmeyi hedefleyen kişi.
- yaklaşık 500 yıldır iftiralara ve katliamlara maruz kalmasına rağmen, kötü muameleyi kendine yapanlara karşı hiçbirzaman aynı tepkiyi vermemiş ulvi fani.
20 Entry Daha