alevi

aleviler candır. birbirlerine can diye hitabederler. zannedersem başka hiç bir topluma bu kadar yakışmaz bu can sözcüğü. sanki bir "can" dediklerinde, bin "can" demişler gibi güçlü bir vurguyla söylerler. eline beline diline sahip çıkmak gibi basit ama çok insani bir felsefeyi temel düstur edinmişlerdir. imanın, zahiri değil batıni , göstermelik değil samimi olması gerektiğine inanırlar. benim kabem insandır prensibi, aleviliğin ne kadar insan merkezli olduğunu gösterir. gökyüzünde bir yerlerde oturan, hikmetinden sual sorulmaz, ceberrut bir tanrı yerine, zuhurunu kainatta yaşayan her canlıda, özellikle de insanda görebileceğimiz, insancıl bir tanrı anlayışı hakimdir.
bilgiye, eğitime önem verirler. çocuklar değerlidir. kadın erkek eşittir. doğaya ve doğadaki canlılara saygı esastır..... tüm bu özellikleriyle, biat toplumunun tektipleştirilmiş, boyun eğdirilmiş bireylerinden farklıdırlar. rte cumhuriyetinde varlıkları bir tehdit unsuru gibi görülür...
inancı ve kültürel konumu nedeniyle sürekli hakarete maruz kalan, kulaktan dolma bilgilerle eleştirilen, cahil ve faşizan yaklaşımlardan bıkmış bireydir.
ne kadar çok alevi insanınız varsa o kadar şanslısınızdır.