alfred hitchcock

gerilim, korku filmlerinin babası.
sever sayarım kendisini.