ambivalent sexism

(bkz:çelişik duygulu cinsiyetçilik)

peter glick ve susan t. fiske tarafından 1996 yılında geliştirililen sosyal psikoloji terimi.

cinsiyetçiliğin negatif özellikler kadar öznel olarak pozitif özellikler de içerdiğini öne sürmüşlerdir ve onlara göre bu durum cinsiyetçiliğin çelişik (ambivalent) olmasını sağlamaktadır.

teoriye göre cinsiyetçilik iki alt faktör barındırmaktadır. bunlardan ilki olan hostile sexism, cinsiyetçiliğin negatif yönlerini içerirken, benevolent sexism öznel-pozitif yönlerini kapsamaktadır.