anagram

kelimenin harflerinin yer değiştirmesiyle yeni kelime türetme oyunu. one-neo gibi. bakla-ablak gibi... *