anakronizm

tarihin içindeki olaylara zaman kavramına uymayan nesnelerin ve yer kavramlarının eklenmesi diyebiliriz. en basitinden 1800 lü yıllarda olmayan bir nesneden o tarihte varmış gibi söz etmek.
bilerek yada bilmeyerek;sinemada,dizilerde,edebiyatta yapılmış örneklerine çok rastlanır. "kronolojik hata", "zamanda atlama yapmak".