analitik felsefe

2. dünya savaşı’ndan sonra ingiltere’de ve abd ile bazı iskandinav ülkelerinde yaygınlaşan ve felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla “kafa karışıklığı” yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı.
başlarda felsefeyi bir "dil uğraşı" veya "dil çözümleyicisi" olarak indirgemiş, büyük halt etmişlerdir. ancak bu akıma sahip düşünürlerin tamamı aynı varlık görüşüne sahip değildirler. gayet metafiziği gerekli bulan, felsefenin yalnızca dil uğraşına indirgenemeyeceğini düşünen filozoflar da vardır. ancak ülkemizde analitik felsefe denildiğinde sadece 20. yüzyıldaki bir grup otuzbirciden bahsedildiği zannediliyor.