anders als die andern

dışavurum korku sineması, ilk dönem bağımsız eşcinsel sinema ve kıta avrupası silent movie geleneğinin en önemli yapı taşlarından ve temsilcisi sayılan alman sinemasının, alternatif kolda dahiyanece kotarılmış eşcinsel klasiği.

şurdan izleyebilirsiniz: