anekdot

bir edebi eserde anlatılan bir olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. kısa hikâye fıkra, menkıbe anlamlarını da taşır.