anlaşılamayan mitler

insanların eskiden beri inandıkları ve anlam verilemeyen mitlerdir.
gökkuşağının altından geçince kadınların erkek, erkeklerin kadın olması.