annelerin her ailevi olay için geliştirdiği ağlamalı savunma

kendi duygusal gerginliği içinde aile içinde yaşanan her türlü problemli olayda, duygusal üstünlük sağlamak için geliştirdikleri temel içgüdü..

"ama ben sizin iyiliğinizden başka bir şey istemiyorum" argümanını da her fırsatta belirten anneler, evlatlar ya da eş dost akraba ile ilgili tartışmalarda her zaman anne olmanın getirdiği haklılığı karşı tarafın yüzüne vurmak üzere programlanmışlardır..

kim bilir binlerce yıllık insan evrimi sürecinde, doğal seçilim içinde bu yönleri ile hayatta kalmayı başardıklarını da belki bilimsel bir alt yapı ile açıklamak gerekebilir..

lakin, eski "mutlu aile" kavramının eskide kaldığını idrak etmeleri gerekmektedir zira böyle giderse çoğu "evlat acısı çekerek" kanser türevlerine kurban gidecektir..

lan ben annemi sadece 2 kez ağlarken gördüm annem ailevi konularda çok ciddidir, hatta haksızsak ağzımıza babamızdan bile daha çok sıçar.