araları şeker renk olmak

iki kişi arasında dostluk ilişkileri bozuk olmak.